Hold DM 2015 - Sølv Det Fynske Dyreskue 2015 Der ventes på næste opgave i vinderklassen Der afholdes skue i regionen Reklame for regionen :)

Hold DM 2015 - Sølv

Det Fynske Dyreskue 2015

Der ventes på næste opgave i vinderklassen

Der afholdes skue i regionen

Reklame for regionen :)

PreviousNext

NYT!

d.19.1.2019

Brugsprøve i det smukkeste vejr i Tarup-Davinde i dag. 8 hunde var til bedømmelse og alle bestod. Dommeren udtalte, at der var meget højt niveau på alle hundene og hundeførere. Så det tegner godt for 2019. Tak til deltagere og dommer for en god formiddag. Bedste hund i dag blev Pinnmoors Perry Chivas ført af Jan Jensen.


Der er nu lukket for tilmelding på hvalpe-, brugsprøve- og begynderklassehold. Der er stadig pladser på åbenklasseholdet og der er også plads på vores tematræningsdage. Tre af dagene er for åben og vinderklassen og én af dagene er for begynder og åben. Så læs mere og skynd dig at melde til HER


-------------------------

d.06.01.2019

Så er prøve-kalenderen for 2019 blevet opdateret. Få overblik over prøverne på Fyn HERHusk:

- Årsmødet d.16.1.2019 kl.19.00 på Naturskolen
OBS! der kan stadig søges om pokaler for årets bedste: Udstillingshund, Markprøvehund og/eller WT.
Læs mere HER. Ansøgningen skal være modtaget senest d.13.1.2019 til kristina.poulsen@danbolig.dk- Brugsprøve d.19.1.2019 fra 9 til 11. Den vil blive afholdt i Tarup/Davinde. Tilmelding på dagen.
Det vil være muligt at betale med Mobilepay. - Der er stadig en hel del pladser på vores nye tiltag: Tematræningsdage.
Læs mere om de forskellige dage og hvor du skal tilmelde dig HER
Der er tre dage for åben og vinder niveau og en dag for begynder og åben niveau. Første dag er søndag d.3.2.2019.
Trænerne for alle fire dage er: Gert William Knudsen, Kent Nissen og Lobke Jacoliene Bloten.

------------------------

d.24.12.2018

Alle vores medlemmer ønskes
- en glædelig jul og et godt nytår -

Vi glæder os til at se jer til prøver og træninger i det nye år.

Det er få pladser tilbage med holdsopstart i februar, samt vores tematræninger.


Husk årsmødet d.16.1.2019 på Naturskolen. Der kan nu søges om årspokalerne, der deles ud på årsmødet.
Det drejer sig om: Bedste markprøvehund, Bedste WT og bedste udstilling.
Læs mere om pokalerne og kriterierne HER
Ansøgningen sendes til Kristina Poulsen: kristina.poulsen@danbolig.dk senest d.13.1.2019.


Regionen afholder en ekstra brugsprøve, for dem som gerne lige vil nå denne inden trænings- og prøveopstart i 2019.
Brugsprøven afholdes lørdag d.19.1.2019 fra kl.9 til kl.11.
Info om sted kommer senere.
Dommer: Tony Bill Hansen
For at vi ikke står forgæves og venter på ekvipager, bedes I sende en mail til Lobke på jacolienejazz@hotmail.com
Minimum fire ekvipager før brugsprøven bliver afholdt.

Tilmelding og betaling på dagen. Husk stambog, vaccinationspapirer og egen dummy.

--------------------------

d.3.12.2018


Det er nu muligt at melde sig til forårets træningssæson. Der er hold på følgende niveau:
Hvalpe, brugsprøve, begynder og åben.

Udover dette er der to nye tiltag i regionen, nemlig schweisstræning og fire temadage for åben og vinder. En enkel af dagene er dog for begynder og åben.

Læs mere om de forskellige tilbud og meld dig til HER


--------------------------

d.30.11.2018


Region Fyn´s årsmødet -  afholdes den 16-01-2019

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være klubbens i hænde senest 12 dage før årsmødet på kristina.poulsen@danbolig.dk. Årsmødet afholdes den 16-01-19 kl. 19 på Naturskolen Hudevad Bygade 20, 5792 Årslev.

Dagsorden for årsmødet:

a) Valg af dirigent

b) Valg af referent

c) Valg af mindst 2 stemmetællere

d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for

fremtidigt arbejde

e) Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse samt budget for indeværende år

f) Valg af - revisor samt revisorsuppleant

g) Behandling af indkomne forslag

h) Eventuelt

På valg til region Fyn´s ledelse:

Kent Nissen - modtager genvalg

Jan Jensen - modtager ikke genvalg

Yderligere skal der vælges 2 suppleanter.

Eventuelle forslag til kandidater skal være regionen i hænde senest den 20 december 2018 på mail:kristina.poulsen@danbolig.dk

--------------------------

d.05.11.2018

DRK BASIS INSTRUKTØR UDDANNELSE 2019

Region Fyn vil igen i år sende kommende og nuværende instruktører afsted – skal det være dig?

Er du:
* Nysgerrig på at lære mere om positive træningsmetoder, herunder instruktørens etiske rolle mv?
* Villig til at lægge en aktiv indsats som aktiv instruktør i vores klub på længere sigt?
* Motiveret og engageret?

Vi har begrænsede antal pladser, og vi lægger vægt på, at du har en tilknytning og engagement til vores forening, og er en aktiv del i denne.

Du vil komme til at indgå som hhv føl/aspirant, afh. af tidligere erfaring mv, hvilket du forventes at have en positiv indstilling til.

Datoerne det drejer sig om, er følgende:

2. marts, 30-31. marts, 25-26. maj, 1. september, 5. oktober, en eksamensopgave og 18. januar 2020. Hvis dette fanger din interesse, så skynd dig at sende en mail til Malene, malle_66@hotmail.com eller ved evt. spørgsmål osv. ring på tlf. 40921447. Allerseneste mulighed for tilmelding er d. 1. december.

Vi glæder os til at høre fra dig

mvh. Træningsudvalget i DRK Region Fyn :)