Ledelse og udvalg

Region Fyn består af en ledelse og nogle udvalg. Der er valg til regionledelsen hvert år til årsmødet ,som bliver annonceret i Retrieveren.
Udvalgene er sammensat af frivillige personer, der ønsker at gøre en indsats i Region Fyn, ved at deltage her. Udvalgsmedlemmer udskiftes løbende.

Hvis man har interresse i at sidde i forskellige udvalg, kontaktes udvalget.

Hvert år i januar afholdes regionens årsmøde, her vælges nye repræsentanter til ledelsen, der aflægges årsberetning samt regnskab.